Artykuł Karola Wójcickiego opublikowany w lecie 1955 r. w "Przeglądzie Motoryzacyjnym" należy do moich ulubionych materiałów źródłowych - nazwałem go sobie "roboczo" "Raportem Wójcickiego" a to dlatego, że spośród znanych publikacji tamtego czasu najbardziej rzeczowo opisuje jakie prace były prowadzone przy konstruowaniu i pierwszych badaniach prototypów Junaka. Wójcicki bynajmniej nie twierdzi, że prace te uwieńczone zostały całkowitym i pełnym sukcesem a owocem ich był motocykl najlepszy na świecie - spośród wierszy jawi się raczej wniosek, iż to co zrobiono dało doskonałe podstawy dla następców, którzy mieli w przyszłości ten motocykl wdrażać do produkcji.
Artykuł skłania do wielu refleksji - m.in. o tym, jak trudne zadanie stanęło przed konstruktorami: po wojennej przerwie w doświadczeniach konstruktorskich, przy dopiero podnoszacym się z ruin przemyśle i gospodarce mieli oto zbudować motocykl konkurujący z produktami światowej czołówki. A to także bez wiedzy nawet o tym, kto i jakimi możliwościami technologicznymi i materiałowymi dysponujący będzie ten motocykl produkował, na dodatek będąc pod presją oczekiwań i nadziei przyszłych użytkowników. Zadanie wręcz karkołomne, a jednak zostało wykonane, mimo że przedprototypowe Junaki nie spełniły wszystkich przyjętych założeń a właściwie ujawniły niektóre "momenty" konstrukcji wymagające dalszych badań, co jak wiemy zostało zrealizowane dopiero w okresie uruchamiania produkcji.

Sądzę, że artykuł ten może także pomóc niektórym fanom Junaka w zrozumieniu dlaczego konstruktorzy nie przewidzieli jakie mogą być oczekiwania przeciętnego użytkownika za następne pół wieku - oni po prostu bardzo starannie dopasowali Junaka do potrzeb i oczekiwań użytkowników sobie współczesnych. Stąd też, co niezmiennie podkreślam, "dano" Junakowi tyle mocy ile bylo potrzeba a nawet trochę więcej. Z artykułu dość jasno zresztą wynika, że nie osiągnięcie maksymalnej mocy było głównym celem działania konstruktorów a uzyskanie optymalnej charakterystyki silnika, co na pozór wydaje się oczywiste, jednak wpływ dzisiejszych założeń konstrukcyjnych i marketingowych dotyczących motocykli powoduje ciągłe nieporozumienia wokół tej kwestii.

Aby nieco wzmocnić obraz tamtych czasów i tamtych prac dodałem do artykułu garść fotografii ze zbiorów "Dzikiego Junaka" ilustrujących próby prototypów Junaków, mimo iż pochodzą z innych badań, prowadzonych w 1958 już na motocyklach ze Szczecina.        

 Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!