Opracowanie niniejsze, jak się zdaje wydane własnym nakładem przez łódzkie Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego ma charakter specyficzny, będąc jednocześnie "prospektem reklamowym" jak i próbą przekazania konkretnych informacji technicznych, z tego też powodu niestety wykaz części zamiennych jest znacznie uproszczony i niepełny.
Wydany mógł zostać nie wcześniej niz w 1962r. - co sugeruje wzmianka o kołku oporowym przepustnicy montowanym w gaźnikach GM26 od stycznia tegoż roku. I tu właśnie pojawiają się wątpliwości, bowiem z treści jednoznacznie wynika, iż gaźnik z oznaczeniem GM26U1 przeznaczony do Junaka miał mieć proste wyprowadzenie przewodu paliwa z komory pływakowej w odróżnieniu od odmian "skuterowych" oznaczanych U2. Biegli badacze w tym momencie zakrzykną: "niemożliwe" - i słusznie:) Jak najbardziej źródłowa literatura junacza z lat wcześniejszych jednoznacznie określała typ Pegaza stosowanego w Junaku na GM26U1 i równie jednoznacznie wskazywala na gaźnik z bocznym doprowadzeniem paliwa - vide Katalog części oraz Instrukcje obsługi wydane w 1959 i 1960. Pegaz z prostym wyprowadzeniem pojawia się przy Junaku dopiero ok. 1961 r.
Ponieważ trudno przypuszczać, że producent gaźników mylił się co do typu gaźnika, który montował w produkowanych przez siebie silnikach pozostaje jedynie nadzieja, że gdzieś po drodze nastąpiła zmiana koncepcji oznaczeń gaźników...
Pominawszy powyższe jak i tradycyjnie pojawiające się drobne błedy, materiał ten niesie wiele cennych informacji dla nas.
Okładka

        

 Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!