Od "redakcji"...
Przygotowując niniejszy katalog starałem się uwzględnić na bazie "wiedzy udokumentowanej" istotniejsze różnice wynikające ze zmian w trakcie produkcji a także wyeliminować błędy wykryte w trzech wydaniach oryginalnego Katalogu, opatrując je stosownymi uwagami i przypisami.
Starałem się zachować układ oryginalny a także oryginalne nazewnictwo przyjmując za wzór wydanie pierwsze Katalogu z 1959r z pewnymi ustępstwami na rzecz przejrzystości. Pozwoliłem sobie natomiast pominąć koszmarnie długą tabelę wykazu numerów części zamiennych a także dane techniczne motocykla wychodząc z założenia, że nie są niezbędne dla istoty korzystania z samego Katalogu.
Mimo iż to na pozór oczywiste jednak na wszelki wypadek uczulam, że oryginalne ilustracje w Katalogu są schematami zestawieniowymi a nie rysunkami rekonstrukcyjnymi stąd branie ich za wzór rzeczywistego kształtu i proporcji poszczególnych detali jest przeważnie bezcelowe.

W "drugiej edycji" katalogu poprawiłem trochę błędów a także dodałem możliwość zmiany uporządkowania tabel miedzy porządkiem numerów katalogowych a kolejnością numerów na rysunku - przez naciśnięcie przełącznika "SORTOWANIE" po prawej stronie nagłówka tabel.                

 Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!