Wymiary kontrolne bagnetu do sprawdzania poziomu oleju
Ponieważ podane obok wymiary są dość prawdopodobne jako sprawdzane na wielu bagnetach muszę stwierdzić, iż moim zdaniem rysunek w Instrukcji Napraw wprowadza lekkie zamieszanie.
Po pierwsze przy opisanej metodzie pomiaru znacznik oznaczony jako max. wskazuje poziom o wiele za wysoki co łatwo przecież sprawdzić wlewając do pustego zbiornika przepisane 2,4 litra oleju i sprawdzając poziom. Analiza rysunków z kolejnych wydań Instrukcji Obsługi również nie daje jednoznacznej odpowiedzi: o ile poziom w zbiorniku oznaczany był z grubsza podobnie jak wskazuje bagnet to np. poziom w skrzyni biegów pierwotnie oznaczono najzupełniej absurdalnie na komorę wypełnioną prawie po brzegi... co poprawiono w następnym wydaniu zaś w kolejnych, poczynajac od rozszerzonej Instrukcji z 1960 poziomów oleju na rysunkach nie oznaczano w ogóle.

Znacznie niebezpieczniejsze w skutkach może być oznaczenie na wspomnianym rysunku poziomu minimum w odniesieniu do zbiornika oleju. Z żadnej Instrukcji nie wynika, by konstruktor w ogóle zakładał możliwość eksploatacji silnika z ilością oleju znacznie odbiegającą od właściwej - a nawet przecież wręcz przeciwnie, zaleca częstą kontrolę i uzupełnianie. Przy układzie smarowania Junaka z jego właściwościami osobiście obawiałbym się nawet uruchomić silnik na dłużej przy tak niskim poziomie a to choćby z powodu wspomnianego ryzyka zapowietrzania układu i braku smarowania w chwilach kiedy jest ono najbardziej potrzebne.
Przez szereg lat Junakowcy świadomie lub nie, byli bezpieczni od skutków owego błędu z rzadka mając dostęp do serwisowki i równie rzadko korzystając z oryginalnego bagnetu, (który był bodaj "najczęściej odrzucanym narządem":). Paradoksalnie jednak obecna chwalebna tendencja do poszukiwania rzetelnej wiedzy w literaturze jak i przywracania oryginalności detalom może w tym jednym przypadku okazać się zgubna dla Junaka.

Osobiście uważam, że oba wymiary można bezkrytycznie traktować najwyżej jako "wymiary brzegowe" - absolutnie nieprzekraczalne, jednak w normalnej eksplotacji przestrzegać poziomu wynikającego z ilości 2,4 litra co najlepiej oznaczyć sobie na bagnecie we własnym zakresie.