1. Wymiary kontrolne cylindra

2. Wymiary kontrolne tłoka

3. Wymiary sworznia tłokowego

4. Piasta tłoka i rowek segera


Copyright © Jacot - junakriders.pl