Gniazda w skrzynce narzędziowej

       Począwszy od egzemplarzy pierwszej serii w skrzynce narzędziowej Junaka znalazło miejsce gniazdo bezpiecznikowe, co wydaje się potwierdzać, iż już przy projektowaniu instalacji dla Junaka nie zakładano stosowania importowanych lamp przednich, nie wykorzystano bowiem bezpiecznika, który się w nich znajdował.
 stare gniazdo bezpiecznikowe stare gniazdo bezpiecznikowe
Metalowy korpus tego gniazda był trwale związany ze ścianą skrzynki i krył w sobie tulejke izolacyjną, sprężynkę i stykową końcówkę przewodu tj. elementy wymienione w rysunku zestawieniowym w katalogu części (nr.poz. 26 do 32).
Poniżej widok gniazda starego typu (brutalnie przez kogoś wyrwanego ze skrzynki...).

gniazdo bezpiecznikowe Od 1962 r. zastosowano typowe, stosowane w rozmaitym sprzęcie elektrotechnicznym bakelitowe gniazdo bezpiecznikowe, dla znormalizowanych bezpieczników rurkowych 5x20. W wersji podstawowej mogło być wyposażone w metalową nakrętkę sześciokątną. Charakterystyczne łukowe nacięcie w bakelitowej wkrętce umożliwiało odkręcenie przy pomocy monety. Równocześnie wartość bezpiecznika zwiększono do 10A co wiązało się poniekąd z zastosowaniem żarówki reflektora 35W.

W skrzynce...        W tym samym roku wprowadzono inną nowinkę: w skrzynce narzędziowej umieszczono gniazdo dodatkowe, powtarzając za wytwórnia - "przeznaczone dla podłączenia przenośnej lampki oświetlenia awaryjnego a w przypadku doczepienia wózka podłączenia jego oświetlenia"... Zalecana moc żarówki w lampce nie powinna przekraczać 15W (z litości dla akumulatora).
Gniazdo i wtyczka były typowymi wówczas, o rozstawie 15mm bolców średnicy 3mm, stosowanymi powszechnie w sieciach radiowęzłowych ale i rozmaitych urządzeniach niskiego napięcia.
Od momentu umieszczenia gniazda dodatkowego w bocznej ściance puszki narzędziowej wykonywane było wycięcie (strzałka) służące dla wyprowadzenia przewodu od wtyczki na zewnątrz. Gniazdo przykręcone było do ścianki skrzynki narzędziowej dwoma śrubkami M4x25 z łbami walcowatymi i nakrętkami.
A dokładniejsze widoki gniazda i wtyczki poniżej:

gniazdo dodatkowe gniazdo dodatkowe

Tytułem uzupełnienia trzeba tu zaznaczyć, że np. gniazda typu pokazanego na zdjęciu poniżej a oferowane niekiedy przez różnych handlowców jako "oryginalne" nigdy w Junaku stosowane nie były. Gniazda te o rosyjskim rodowodzie stosowane były niekiedy w samochodach osobowych i cieżarowych. Mimo pozornego podobieństwa różnice są istotne.

gniazdo niejunakowe

Copyright © Jacot - junakriders.pl  Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!