Prototyp M07.

Prototyp M07.

Trochę to się różni od znanego na ogól Junaka... Na moje oko ten silnik nie miał "automatu" zmiany biegów a zamiast niego wyraźny wskaźnik aktualnego przełożenia ale oczywiście mogę się mylić:)
Poniżej ten sam silnik w zbliżeniu...

prototypowy silnik S03.

Rysunki poniżej ilustrują nieco "okres prenatalny" Junaka:

Ten szkic zasadniczo nie ma bezpośredniego związku z Junakiem... Jest to bowiem sporządzone przez redakcyjnych grafików "odwzorowanie" wyniku prowadzonej przez tyg. "Motor" ok 1950-51r. ankiety pt. "Jaki motocykl chcemy" ... Jak łatwo zauważyć jest to "artystyczna kompilacja" kilku czołowych modeli marek brytyjskich. Jednak ponieważ "Motor" nie publikował niczego bez wpisanej "miedzy wiersze" intencji tzw. decydentów można by przypuszczać, że ankieta owa stanowiła rodzaj "sondażu rynku" i/lub przygotowania opinii publicznej przed podpisaniem decyzji ostatecznych.
Nie sposób także nie zauważyć, że bryła silnika najsłabiej na szkicu zaznaczona jako żywo przypomina rzeczywisty silnik przyszłego Junaka najmniej zaś którykolwiek z owych "anglików" - czyżby więc w chwili powstawania rysunku istniała już bardziej szczegółowa koncepcja tego silnika?
Oba następne rysunki wywodzą się już z dokumentacji prototypów, z okolo 1952 roku. Pierwszy (uzyskany dzieki Ryśkowi 'Zabie') przedstawia alternatywną wersję nadwoziową z przeznaczeniem zmilitaryzowanym i jest wyjęty wprost z dokumentacji:)
Jak widać oba uwzględniają wstępne założenia sygnalizowane także w w/w ankiecie - rozwiązania uznane wówczas za najnowocześniejsze. Jednak głębokie błotniki, przedni sztywno umocowany stanowią "sprzeniewierzenie się" ówczesnej brytyjskiej stylizacji trącąc wpływem "szkoły niemieckiej"...
A to już rysunek z końcowych faz projektu czyli w kształcie bliskim ostatecznemu.
I "motocykl M07" nie jest tu juz bezimienny:)
... ten sam Junak okiem grafika:) Nie widać tu co prawda zbyt wielu "intymnych szczegółów" konstrukcji ale np. mocowanie "linki" szybkościomierza jakby rysowane z natury - ten sam wadliwy przebieg jaki w istocie zastosowano w egzemplarzach prototypowych:)

Copyright © Jacot - junakriders.pl