STP - Stop Technicznemu Partactwu lub w tłumaczniu dowolnym: "Stop Technicznemu Popeliniarstwu" - a taki sobie sloganik wymyśliłem kiedyś atakowany zewsząd szeroko propagowaną przez media "akcyjnością" w rodzaju "Stop przemocy", "Stop wariatom drogowym", "Stop dziecku na drodze" i tym podobnych "Stopów"... A co, czy nas Junakowców nie stać na własna "akcyjkę" zwłaszcza w najlepszej wierze i intencji?:)

W ogólnym założeniu dotyczy to wszelkich "usprawnień", które zamiast pomagać - szkodzą, rozmaitych "wynalazków" urągających podstawowym zasadom konstrukcji maszyn i urządzeń lub oczywistym prawom fizyki, działaniom na ciele Junaka metodami i technikami spod ciemnej gwiazdy skutkującymi takimi czy innymi uszkodzeniami.
W wykonaniu amatorów często wynika to z najlepszych intencji przy niedostatku wiedzy lub doświadczenia, u zawodowców: wykonawców i podwykonawców częściej niestety przyczyną jest zła wola, żądza pieniądza przy jednocześnie równie nierzadko występujących brakach edukacji zawodowej. Niezależnie od przyczyn i pobudek Techniczne Popeliniarstwo czyni krzywdę naszym Junakom, nie badźmy na nie obojętni.